„Śląsk i Saksonia” Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Będzie on realizowany od 1 stycznia 2007 r. do końca grudnia 2013 r.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.

Projekt pt. „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”
Projekt „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca” zakłada wymianę doświadczeń pomiędzy 12 pracownikami Powiatowych Urzędów Pracy w woj. Śląskim, Zakładu Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów, firmy prywatnej Deutsch a organizacją pozarządową w Niemczech – Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnutzige GmbH z Lipska w zakresie szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, edukacji, rozwoju regionalnego.

Okres realizacji projektu: 1 października 2012 r. do 28 lutego 2013 r.
Korzyści dla uczestników:

– możliwość poznania nowych metod i rozwiązań stosowanych w Niemczech oraz zaznajomienie się z tamtejszą specyfiką pracy z osobami bezrobotnymi, –

– możliwość poznania sposobów promowania regionu i kultury oraz etapów przekształcania gospodarki opartej na przemyśle ciężkim na gospodarkę opartą na handlu, turystyce i usługach,

– zaświadczenie Europass Mobilność.

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *