PRZEMYSŁ

PRZEMYSŁ Na obszarze Górnego Śląska (makroregionu południowego) możemy wyodrębnić kilka kompleksów przemysłów: węglowy i energetyczny w aglomeracji katowickiej oraz energetyczny i cementowo-wapienniczy w rejonie Opola. Kompleksy przemysłu: • hutniczego – Read More …