Praca

Jeżeli jesteś…

* osobą bezrobotną zainteresowaną ofertami pracy dostępnymi w tut. Urzędzie to zapraszamy do Aktywnej Poczekalni do pośredników pracy. Znajdziesz tutaj następujące stanowiska:

1 i 2 dla osób bezrobotnych, które posiadają prawo do zasiłku;

3 i 4 dla osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na literę:
W Z Ż A B C Ć D E F G
5 i 6 dla osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na literę:
H I J K L Ł M
7 i 8 dla osób bezrobotnych, których nazwiska zaczynają się na literę:
N O PR S Ś T U V

* osobą niepełnosprawną to dodatkowo oprócz stanowisk pośredników pracy znajdujących się w Aktywnej Poczekalni oferty pracy i szkoleń znajdziesz również na parterze w pokoju nr 3.

* pracodawcą i chcesz złożyć ofertę pracy lub zgłosić wolne miejsce zatrudnienia, lub uzyskać informacje na temat pomocy, którą może ci zaoferować tut. Urząd to zapraszamy do pokoju nr 3. Pracodawcy przyjmowani są poza kolejnością.

Uwaga!
Obowiązuje system kolejkowy.