Doradztwo

JEŚLI:
  • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia,
  • czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości,
  • nie wiesz, jaki zawód wybrać lub nie jesteś zdecydowany, co do wyboru dalszej drogi kształcenia,
  • chcesz zmienić zawód, bo dotychczasowy Ci nie odpowiada, albo nie znajdujesz w nim zatrudnienia,
  • próby znalezienia pracy podejmowane przez Ciebie nie powiodły się,
  • masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami i chcesz zdobyć umiejętności efektywnego prezentowania siebie w rozmowie z pracodawcą
SKORZYSTAJ Z USŁUG PORADNICTWA ZAWODOWEGO
I KLUBU PRACY
W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W CHORZOWIE!!!