Usuwanie odpadków

Usuwanie odpadków

Kuchnia jest miejscem, gdzie powstaje najwięcej odpadków domowych. Wielki problem stwarza nadmierna ilość opakowań. Tak się do tego przyzwyczailiśmy, że nie zauważamy już tego poważnego problemu. Badania rynkowe wskazują jednak na rosnące zaniepokojenie społeczne -w Wielkiej Brytanii 90% ankietowanych byłoby skłonnych sortować swoje śmieci i współpracować z lokalnymi samorządami w zorganizowaniu recyklingu. W niektórych krajach ten rodzaj odpowiedzialnych postaw wsparty jest prawem, a zorganizowany recykling jest już codziennością.

Przy kolejnych zakupach warto policzyć puszki, butelki i plastikowe pojemniki, tacki i tekturowe opakowania, a następnie sprawdzić w domu, ile się z tego wyrzuca. Najszybciej pozbywamy się opakowań plastikowych, a potem nasze kosze na śmieci szybko zapełniają się puszkami, butelkami, papierem, trującymi chemikaliami zmieszanymi z resztkami jedzenia. Na koniec wszystko to znajdzie się w plastikowym worku i – wymieszane – w śmietniku.

Ale nasz ostatni krok jest jedynie początkiem globalnego problemu z usuwaniem odpadków i zanieczyszczeniami. Szkody już zostały poczynione przez zmieszanie wszystkiego razem, czyniąc poszczególne materiały bezużytecznymi. Jedyną rzeczą, którą teraz można zrobić, to wyrzucić wszystko na wysypisko albo spalić i, w najlepszym wypadku, uzyskać energię do ogrzewania czy wytworzenia elektryczności.

Można jednak podejmować kroki, by zmienić ten bezsensowny stan rzeczy. Największą barierą jest powolność działania instytucji zajmujących się usuwaniem odpadków, a także reagowania producentów i sklepów na zmieniające się postawy konsumentów. W Niemczech, Danii i Stanach Zjednoczonych wprowadzono daleko idące programy usuwania śmieci, zachęcające ludzi do współpracy. Jeśli nawet na twoim terenie nie ma takiego zorganizowanego usuwania odpadków, sam możesz wiele zdziałać.

Zmniejszenie ilości odpadków

• Zasadą podstawową jest zaprzestanie nabywania przesadnie zapakowanych produktów.

• Hodowanie, jeśli jest to możliwe, własnych warzyw i owoców.

• Kupowanie świeżych warzyw i owoców, a nie w postaci mrożonek czy przetworów w puszkach i butelkach.

• Kupowanie świeżych ryb, mięsa i drobiu zamiast produktów przetworzonych, bardziej opakowanych.

• Kupowanie sera i wędlin bezpośrednio krojonych, a nie w postaci dokładnie opakowanej z półek chłodniczych.

• Kupowanie napojów w szklanych a nie plastikowych butelkach, najlepiej w butelkach zwrotnych.

• Zrezygnowanie z kupowania toksycznych środków czyszczących, produktów opartych na chlorze, amoniaku, detergentów, środków w aerozolu. W zamian – kupowanie produktów przyjaznych dla środowiska, ulegających biodegradacji.

• Jeżeli nie można uniknąć kupienia produktów opakowanych, należy wybierać opakowane w karton, papier czy celofan, które to opakowania ulegają biodegradacji lub mogą być poddane ponownemu przetworzeniu.

• Kupowanie puszek z jednego rodzaju metalu, tak by mogły być następnie wykorzystane w recyklingu.

• Sortowanie odpadków: na papier i karton, plastik, szkło, metal oraz na odpadki organiczne do kompostowania; każdy rodzaj odpadków umieszczać w oddzielnych pojemnikach.

• Starać się nie wyrzucać starego sprzętu; jeśli istnieje taka możliwość, oddać go przy zakupie nowego sprzętu lub sprzedać handlarzowi staroci.

• Kompostować wszystkie organiczne odpadki kuchenne, jeśli ma się ogród.

• Nie wyrzucać resztek lekarstw, chemikaliów czy farb i innych trucizn do zlewu czy ubikacji; wrzucić je zabezpieczone do odpowiednich pojemników na odpadki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *