Szkodliwe odpady

Szkodliwe odpady

Możliwość bezpiecznego odprowadzania szkodliwych odpadów jest szalenie zróżnicowana i uzależniona od wielu czynników. W niektórych rejonach jest dobrze zorganizowany zbiór takich odpadów pochodzących z gospodarstw domowych; gdzie indziej są tylko składowiska odpadów pochodzących z przemysłu. Każda lokalna społeczność powinna zabiegać o stworzenie bezpiecznych miejsc na składowanie toksycznych odpadów. Należy się przy tym skontaktować z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska, np. ze stowarzyszeniem Friend of the Earth (Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi) lub Greenpeace (Ruch Zielonych). W rzeczywistości każde gospodarstwo domowe, w którym używa się produktów pochodzenia petrochemicznego jest źródłem powstawania odpadów szkodliwych dla zdrowia. Wybielacze, pasty do czyszczenia metali, farby i rozpuszczalniki, których resztki odprowadzone do ścieków, przyczyniają się do zanieczyszczenia wody pitnej. Spójrz na poniższą listę rad i zastanów się, w jaki sposób możesz pozbyć się niebezpiecznych odpadów powstających w twoim domu.

Rady:

• Używaj jak najczęściej naturalnych, nie toksycznych produktów domowych.

• Staraj się kupować produkty zawierające tylko małe ilości trujących chemikaliów. Używaj ich rzadko; unikaj koncentratów.

• Nie wyrzucaj pojemników z resztkami produktów; przechowuj produkty w oryginalnych, szczelnie zamkniętych pojemnikach aż do czasu, gdy będziesz bezpiecznie mógł się ich pozbyć.

• Nigdy nie wyylewaj do ścieku benzyny, oleju silnikowego czy płynu do mycia maszyn,

• Kupuj tylko produkty bez freonów (CFCs).

• Domagaj się utworzenia punktów zbierania szkodliwych odpadów w twojej społeczności. Komercyjni odbiorcy są zainteresowani tylko dużymi ilościami odpadów – gromadź odpady wspólnie z przyjaciółmi i sąsiadami.

Usuwanie szkodliwych odpadów

Lakier do podłóg, mebli i metalu; farba olejna i środki do usuwania farby; bejca i środki konserwujące do drewna:

Nie wyrzucaj tych substancji; zbieraj je w bezpiecznym miejscu i oddaj do punktu zbierania szkodliwych odpadów. Jeżeli taki punkt nie istnieje, domagaj się jego utworzenia.

Środki czyszczące zawierające amoniak; wybielacze zawierające chlor; środki dezynfekujące; środki przeciw muchom; środki przeciw molom; środki do czyszczenia piekarników:

Nie wyrzucaj ani nie wylewaj ich do ścieku. Wykorzystaj w pełni całe opakowanie i dopiero wtedy wyrzuć wraz z innymi odpadami. Jeżeli nie możesz zużyć całego produktu, oddaj go do punktu zbierania szkodliwych odpadów.

Zużyty olej samochodowy, płyn do skrzyni biegów, akumulatory:

Pozbądź się ich na stacji obsługi lub we wskazanym punkcie zbierania tych produktów do recyklingu.

Farby:

Wynajdź punkt zbierania farb do recyklingu. Wysusz farbę na powietrzu aż stwardnieje, a następnie wyrzuć pojemnik wraz z innymi odpadami domowymi.

Rozcieńczalniki i terpentyna użyte do zmywania farb:

Przechowuj te substancje w szczelnie zamkniętych pojemnikach, aż do czasu, gdy opadną składniki zanieczyszczające. Przecedź je przez gazę; użyj płynu ponownie. Poczekaj aż pozostałość stwardnieje i wyrzuć ją wraz z innymi odpadami domowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *