Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów
tel. 32/34-97-101
32/34-97-127
fax. 32/34-97-100
www.pupchorzow.pl
kach@praca.gov.pl
NIP: 627-227-32-06
REGON: 276718870

Zespół ds. Projektów

 tel. 32/34-97-118
projekty@pupchorzow.pl
Przyjmowanie interesantów:

poniedziałek, wtorek, środa 7.00-15.00
przyjmowanie klientów 7.30-14.00

czwartek 7.00-16.30
przyjmowanie klientów 7.30-16.00

piątek 7.00-13.30
przyjmowanie klientów 7.30-13.00

Skargi i wnioski przyjmowane są przez Dyrektora Urzędu oraz jego Zastępcę we wtorki i w czwartki od godz. 10°° do 12°°.

Urzędowa książka telefoniczna z dodatkami:

NISKI PARTER

KLUB PRACY

Doradcy klienta

stanowisko 16  (tel. 32 3497-146)
punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę Wa,We,Wo w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy

stanowisko 17 (tel. 32 3497-146)
punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę Wi, Wl, Wł, Wn, Ź, Ż w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy

PARTER

AKTYWNA POCZEKALNIA

Doradcy klienta

stanowisko nr 1  (tel.032 3497-129)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę A, B-Ce
celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 2 (tel.032 3497-129)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę Ch-D, F w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 3 (tel.032 3497-129)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę Ć, E, G,-Hi
w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 4  (tel.032 3497-129)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę Ho-I, J-Ki     w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 5  (tel.032 3497-134)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Kl-Kr w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 6  (tel.032 3497-113)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Ks-Kw w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 7  (tel.032 3497-113)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  L, Ł w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 8  (tel.032 3497-134)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Ma-Mr w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 9  (tel.032 3497-134)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Ms-N,O-Pe
w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 10  (tel.032 3497-134)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Pi-Si w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 11  (tel.032 3497-119)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  So-Sz          ( z  wyłączeniem Sr, Sw)w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 12  (tel.032 3497-119)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  R, Sr, Sw    w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 13  (tel.032 3497-115)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Ś,T w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 14  (tel.032 3497-115)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  U, Z w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy
stanowisko nr 15 (tel.032 3497-115)
-punkt zgłaszania się na wyznaczone terminy dla osób z nazwiskami na literę  Sk-Sm, Wr  w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy —————————————-

pokój nr 1 (tel.032 3497-110)
– informacja o kursach i szkoleniach organizowanych przez Urząd Pracy,
pokój nr 2 (tel.032 3497-122)
– środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
– doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy,
– prace interwencyjne,
– roboty publiczne,
pokój nr 3 (tel.032 3497-119)
– oferty pracy  dla obcokrajowców,
pokój nr 4 (tel.032 3497-115)

– informacja dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,
pokój nr 5 (tel.032 3497-140)
– Kierownik Działu Rozwoju Zasobów Ludzkich
– Kierownik Działu Instrumentów Rynku Pracy i Szkoleń
pokój nr 6 (tel.032 3497-107)
– staże
KANCELARIA (tel.032 3497-141)
– udzielanie informacji,
– przyjmowanie wniosków, oświadczeń, pism, zaświadczeń lekarskich (L4),
– wydawanie i sprawdzanie kart rejestracyjnych,

I PIĘTRO

pokój 10 (tel.032 3497-118)
– Zespół ds. Projektów
pokój nr 11 (tel.032 3497-102)
– Główny Księgowy
SEKRETARIAT – pokój nr13 (tel.032 3497-101;032 3497-127, Fax.032 3497-100)
– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
– Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
pokój nr 15 (tel.032 3497-111)
– księgowość
pokój nr 17 , 18 (tel. 032 3497-121, 112)
– Stanowisko ds. Organizacyjno-Kadrowo-Administracyjnych
pokój nr 19 (tel.032 3497-114)
– księgowość

II PIĘTRO

pokój nr 22 (tel.032 3497-126)
– KASA,
pokój nr 23 (tel.032 3497-105)
– rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
pokój nr 25 (tel.032 3497-106)
– zabezpieczenie społeczne,
– potwierdzanie ubezpieczenia społecznego,
– zgłaszanie zmian związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członków rodziny do tego ubezpieczenia,
– wydawanie zaświadczeń do kapitałów początkowych,
pokój nr 29 (tel. 032 3497-117)
– Młodzieżowe Biuro Pracy
pokój nr 31 (tel.032 3497-103)
– pomoc prawna w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
pokój nr 32 (tel.032 3497-108)
– informacja ogólna referatu,
– dodatki aktywizacyjne,
– stypendia z tytułu podjęcia dalszej nauki,
pokój nr 33 (tel.032 3497-132)
– Kierownik Referatu ds. Ewidencji, Informacji i Świadczeń,