Projekty dofinansowane z UE – zestawienie

Dotacje z Unii Europejskiej

L.p.

Rok

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Koszt całkowity zadania

Nazwa programu

Termin realizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

1 2004 „Nie jestem outsiderem” lider: UM Chorzów 56.631,50 € 223.694,42 zł 94.385,82 € 372.824,00 zł Phare 2002 01.05.2004r.-

31.07.2005r.

2 2004 „Powrót kobiet na rynek pracy” lider: UM Chorzów 16.633,98 €

65.704,22 zł

27.802,07 €

109.818,18 zł

Phare 2002 28.09.2004r.-

30.11.2005r.

3 2004 „Europa bez granic” 53.732,04 €

250.391,33 zł

89.229,18 € 415.808,00 zł SPO RZL Działanie 1.3 01.01.2004r. -31.05.2005r.
4 2004 „Jestem przedsiębiorczy” 35.975,95 € 167.647,92 zł 57.206,87 € 266.584,00 zł SPO RZL Działanie 1.2 01.01.2004r. -31.05.2005r.
5 2004 „Pomocna dłoń” partnerski, lider: Siemianowice Śl. 72.512,00 € 337.905,92 zł 75.185,00 € 350.362,10 zł Program Leonardo da Vinci 02.11.2004r. -31.05.2005r.
6 2005 „Europejska gospoda” partnerski, lider: Siemianowice Śl. 72.500,00 € 292.175,00 zł 75.940,00 € 306.038,20 zł Program Leonardo da Vinci 10.01.2005r. – 09.07.2005r.
7 2005 „Punkty Pomocy Koleżeńskiej” partnerski, lider: Siemianowice Śl. 755.732,16 € 3.045.600,62 zł 954.207,28 € 3.845.455,33 zł SPO RZL Działanie 1.5 01.05.2005r. – 30.06.2007r.
8 2005 „Teraz młodzież” 356.681,64 € 1.437.427,02 zł 507.921,07 € 2.046.921,92 zł SPO RZL Działanie 1.2 03.01.2005r. – 31.05.2006r.
9 2005 „Trzydzieści sześć PLUS” 193.796,11 € 780.998,32 zł 289.461,63 € 1.166.530,38 zł SPO RZL Działanie 1.3 03.01.2005r. – 31.05.2006r.
10 2006 „Dobry początek” 268.937,77 € 1.005.827,25 zł 370.590,83 € 1.386.009,72 zł SPO RZL Działanie 1.2 01.03.2006r. – 31.12.2007r.
11 2006 „Na fali sukcesu” 539.496,90 € 2.017.718,40 zł 731.620,42 € 2.736.260,38 zł SPO RZL Działanie 1.3 01.03.2006r. – 31.12.2007r.
12 2006 „Zacząć od nowa” 140.011,64 € 544.645,28 zł 175.014,55 € 680.806,60 zł SPO RZL Działanie 1.5 01.06.2006r. – 31.12.2007r.
13 2006 „Uwierz w siebie i wspinaj się po szczeblach kariery” 115.071,38 € 447.627,68 zł 143.839,23 € 559.534,60 zł SPO RZL Działanie 1.6 01.04.2006r. – 31.10.2007r.
14 2006 „Bądź profesjonalistą – program doskonalenia zawodowego pracowników PUP Chorzów” 92.039,80 € 370.000,00 zł 92.039,80 € 370.000,00 zł SPO RZL Działanie 1.1 03.07.2006r. – 31.10.2007r.
15 2006 „Z sukcesem jej do twarzy” 348.115,16 € 1.312.394,16 zł 435.143,95 € 1.640.492,70 zł SPO RZL Działanie 1.6 01.12.2006r. – 31.03.2008r.
16 2008 „Szansa dla Ciebie” 1.237.729,79 € 4.307.299,66 zł 1.237.729,79 € 4.307.299,66 zł PO KL Poddziałanie 6.1.3 01.03.2008r. – 31.12.2013r.
17 2008 „Skuteczny Urząd” 117.713,03 € 409.641,35 zł 138.485,92 € 481.931,00 zł PO KL Poddziałanie 6.1.2 01.04.2008r. – 31.01.2010r.
18 2008 „Europejski start – staże w Niemczech w wybranych zawodach” 52.696,80 €

178.115,18 zł

52.696,80 €

178.115,18 zł

Program Leonardo da Vinci 01.08.2008r. – 31.08.2009r.
19 2009 „Szansa dla Ciebie” 675.249,41 € 2.842.800,00 zł 675.249,41 € 2.842.800,00 zł PO KL Poddziałanie 6.1.3 01.03.2008r. – 31.12.2013r.
20 2009 „Partnerstwo, kreatywność i kompetencje dźwignią zmian w mieście postindustrialnym. Od badania do działania” partnerski, lider: Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. 151.169,92 € 618.285,00 zł 151.169,92 € 618.285,00 zł PO KL Poddziałanie 8.1.2 01.09.2009r. – 28.02.2011r.
21 2010 „Skuteczny Urząd II” 107.907,69 € 448.896,00 zł 126.950,22 € 528.112,94 zł PO KL Poddziałanie 6.1.2 01.01.2010r. – 31.12.2011r.
22 2010 „Obierz dobry KURS” 414.346,25 € 1.603.520,00 zł 471.316,79 € 1.823.996,00 zł PO KL Poddziałanie 6.1.1 19.04.2010r. – 18.06.2011r.
23 2010 „Szansa dla Ciebie” 821.562,50 € 3.417.700,00 zł 821.562,50 € 3.417.700,00 zł PO KL Poddziałanie 6.1.3 01.03.2008r. – 31.12.2013r.
24 2010 „Chorzowska Strefa Aktywizacji i Zatrudnienia” partnerski, lider: Reed in Partnership Poland Sp. z o.o. 327.987,98 € 1.364.430,00 zł 327.987,98 € 1.364.430,00 zł PO KL Poddziałanie 7.2.1 01.01.2010r. – 31.12.2011r.
25 2011 „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych” 43.550,00 € 43.550,00 € Program Leonardo da Vinci 01.01.2011r. – 30.09.2011r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *