Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” 8.1.1 PO KL

Projekt pt. „Wsparcie dla chorzowskich mikroprzedsiębiorców” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Lider: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Czas trwania projektu: 1 grudnia 2013r. – 31 października 2014r.
Kwota dofinansowania z EFS: 122 713,65 zł

Cel projektu: objęcie wsparciem szkoleniowym i doradczym 60 osób (mikroprzedsiębiorców i ich pracowników) z 51 mikroprzedsiębiorstw powstałych dzięki wsparciu udzielonemu przez PUP Chorzów.

Formy wsparcia:

1. Doradztwo wstępne – indywidualne: zagadnienia z zakresu marketingu, promocji, finansów, podatków, źródeł finansowania działalności gospodarczej itp.
2. Szkolenia do wyboru (każde szkolenie 60 godzin):
– Księgowość w mikroprzedsiębiorstwach
– Marketing dla mikroprzedsiębiorstw
– Pozyskiwanie funduszy na rozwój mikroprzedsiębiorstwa
3. Doradztwo końcowe – grupowe

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
ul. Opolska 19
tel. 32/34-97-101

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *