Przepis na pracę” 6.1.1 PO KL

Projekt pt. „Przepis na pracę”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

Czas trwania projektu: 1 sierpnia 2013r. – 30 kwietnia 2015r.
Kwota dofinansowania z EFS: 869 992,00 zł

Cel projektu: aktywizacja zawodowa 100 osób do 25 roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym, średnim, pomaturalnym i wyższym zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP Chorzów.

Formy wsparcia:
opracowanie Indywidualnych Planów Działania,
warsztaty aktywizacyjne,
staże do 6 miesięcy,
pośrednictwo pracy.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do:

Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie
ul. Opolska 19
pokoju nr 4 (parter), tel. 32/34-97-115

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *