Skuteczny Urząd IV” 6.1.2 PO

Projekt pt. „Skuteczny Urząd IV”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”
Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”

Adresatami wsparcia są osoby zatrudnione na kluczowych stanowiskach w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie, tj. pośrednicy pracy, doradcy zawodowi, specjaliści ds. rozwoju zawodowego, liderzy klubu pracy, specjaliści ds. programów.

Okres realizacji projektu: 1 lutego 2013r. – 31 stycznia 2015r.

Kwota dofinansowania z EFS: 313 371,85 zł
Wkład własny: 55 300,91 zł

Projekt ma na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia, w tym:
– upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (poprzez zatrudnienie pracowników na stanowiskach pośrednika pracy i doradcy zawodowego);
– wzrost skuteczności działań urzędu pracy na rzecz osób bezrobotnych (poprzez podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach);
– organizację Targów Pracy;
– badania lokalnego rynku pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *