Kierunek przedsiębiorczość” 6.2 PO KL

Projekt pt. „Kierunek przedsiębiorczość” – projekt partnerski

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet VI: „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”

Lider: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Partner: 30 Powiatowych Urzędów Pracy z woj. śląskiego

Czas trwania projektu: 1 czerwca 2013r. – 31 maja 2015r.

Cel projektu: pobudzenie aktywności zawodowej 1550 osób bezrobotnych z województwa śląskiego (w tym min. 698 kobiet) poprzez udzielenie wsparcia stymulującego podjęcie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:
wsparcie doradczo – szkoleniowe
wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na: www.kierunek-przedsiebiorczosc.pl

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *