W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych–staże zawodowe w Brandenburgii” Program Leonardo da Vinci

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme). Ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego. Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program Leonardo da Vinci wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Rozwój innowacji i modernizacja systemów kształcenia ustawicznego jest realizowana w ramach tzw. projektów tematycznych, natomiast wspieranie mobilności na europejskim rynku pracy odbywa się w ramach projektów wymian i staży.
Projekt pt. „W poszukiwaniu doświadczeń zawodowych – staże zawodowe w Brandenburgii dla osób poszukujących pracy”
w ramach Programu Leonardo da Vinci

Lider: Internationaler Bund Polska z Krakowa.
Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie i Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.
Cel: nabycie doświadczenia zawodowego przez 24 osoby bezrobotne zarejestrowane w w/w urzędach pracy.

Zadania:
– szkolenie językowe dla osób bezrobotnych (30h);
– spotkanie informacyjne dla osób bezrobotnych nt. warunków podejmowania pracy w Niemczech;
– 4–tygodniowe staże w Niemczech/Frankfurt nad Odrą) w gastronomii (kucharz, pomoc kucharza), budowlance (prace wykończeniowe, sucha zabudowa) i domach opieki społecznej (opiekun osób starszych);

I termin wyjazdu stażystów: 28.04-23.05.2014
II termin wyjazdu stażystów: 26.05-20.06.2014
Korzyści dla uczestników:

staż zapewniający przygotowanie zawodowe na europejskim poziomie,
możliwość poznania nowych metod i rozwiązań stosowanych w krajach UE oraz zaznajomienie się z tamtejszą specyfiką pracy,
zaświadczenie Europass Mobilność,
wycieczki krajoznawcze na terenie Niemiec (Berlin, Poczdam),
kurs języka niemieckiego z elementami kultury niemieckiej,
kieszonkowe w kwocie ok. 130 Euro.
Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów odbywania stażu, Lider projektu zapewnia:
dojazd do/z Niemiec,
ubezpieczenie,
zakwaterowanie i wyżywienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *