Zanieczyszczenie wody

Woda to związek chemiczny, tlenek wodoru o wzorze H20. Jednakże wody naturalne zawierają zwykle rozpuszczone sole mineralne i gazy, a także bakterie i inne drobnoustroje oraz zawiesinę substancji organicznych i nieorganicznych. Przy małym stężeniu wszystkie te naturalne dodatki nie są szkodliwe, a niektóre – na przykład sole mineralne – mogą mieć nawet korzystny wpływ na nasze zdrowie. Ta sama substancja przy wyższym poziomie stężenia może się jednak stać trująca.

Obecnie niepokojąco wzrasta zanieczyszczenie wód naturalnych – zarówno przez przemysł, jak i rolnictwo, a także odpady komunalne. Najwięcej zanieczyszczeń trafia do wód razem ze ściekami komunalnymi i przemysłowymi; źródłem zanieczyszczeń jest również stosowanie pestycydów i nawozów sztucznych, które są spłukiwane do zbiorników wodnych i przenikają do wód gruntowych. Wody gruntowe są też zanieczyszczane składowanymi odpadami przemysłowymi (w tym radioaktywnymi) i komunalnymi. Należy do tego dodać katastrofalne zanieczyszczenie atmosfery, prowadzące do tworzenia się smogu i kwaśnych deszczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *