Zanieczyszczenie wód gruntowych

Zanieczyszczenie wód gruntowych

Wody podziemne są ważnym źródłem wody pitnej, a w niektórych rejonach – jedynym. Wody gruntowe mogą być zanieczyszczone pestycydami, nawozami sztucznymi, przeciekami ze składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych (ścieków, osadników), wodami kopalnianymi oraz wyciekami z miejsc wydobycia i przetwarzania ropy naftowej i gazu ziemnego. Jednym z najgorszych źródeł zanieczyszczeń są miejsca składowania odpadów stałych, które są często źle zabezpieczone, co umożliwia przesiąkanie przez glebę trujących związków, wypłukiwanych podczas deszczu. Zbiorniki oczyszczalni i rury kanalizacyjne też nie są dokładnie sprawdzane. Wreszcie kwaśne deszcze, powstające wskutek zanieczyszczenia atmosfery, są jeszcze jednym źródłem skażania wód gruntowych.

Skażenie domowe

Większość z nas nieświadomie przyczynia się do skażenia zasobów wody, używając w domu i w ogrodzie trujących środków. Różne środki czyszczące używane w kuchni i łazience, środki do czyszczenia mebli i dywanów; środki owadobójcze, farby i rozpuszczalniki; oleje silnikowe i płyny do mycia szyb – wszystko to zanieczyszcza wodę, jeżeli dostaje się do ścieków lub do ziemi. Oczyszczalnie ścieków nie są wyposażone w środki i urządzenia do usuwania wielu z tych substancji i mogą się one znaleźć z powrotem w zasobach wody pitnej. Ograniczenie używania tych substancji jest ogromnie ważne i zależy od nas samych.

Rury wodociągowe

Nie tylko rury ołowiane oraz miedziane, łączone lutami zawierającymi ołów, zanieczyszczają wodę. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że rury z tworzyw sztucznych także mogą być niebezpieczne. Polichlorek winylu (PVC) używany do produkcji rur może być przyczyną przedostawania się do wody chemikaliów (wody w ogóle nie powinno się przechowywać w plastikowych pojemnikach, zwłaszcza przez dłuższy czas). Przez podziemne rury z polibutylenu i polietylenu mogą przenikać do wody niebezpieczne chemikalia, jeśli są obecne w glebie. Zaś z wodociągowych rur azbestowo-cementowych przedostaje się do wody azbest. Ten rakotwórczy minerał przedostaje się do wód gruntowych w wyniku wymywania ze skał zawierających azbest, a do wód powierzchniowych wraz ze ściekami z zakładów przerabiających azbest, z wodami kopalnianymi i wodą deszczową, która wymywa włókienka azbestu unoszące się w powietrzu atmosferycznym i z dachów pokrytych płytami cementowo-azbestowymi (w niektórych rolniczych regionach Australii i Nowej Zelandii woda deszczowa jest podstawowym źródłem wody pitnej).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *