Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości

Sprawiedliwość, słowo, które każdy z nas coraz częściej powtarza w ciągu dnia. Żyjemy w czasie, gdy zarozumiałość ludzi, dbanie o swoje interesy i wyziębienie uczuć i więzi międzyludzkich powoduje coraz większą niesprawiedliwość. Właśnie, dlatego często się zastanawiamy nad grupą wyrazów z podstawą, sprawiedliwość. W państwie sprawiedliwość jest równie ważna, jak w każdej innej dziedzinie życia, dlatego znajduje to swoje odzwierciedlenie w budowie Rady Ministrów. Od wielu lat w jej skład wchodzi minister sprawiedliwości, odpowiedzialny również za pracę ministerstwa sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzone było już w 1917 roku i do tej pory jest naczelnym organem władzy rządu. Teraźniejszym ministrem spraw zagranicznych jest Marek Biernacki, który jednocześnie jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Do Ministerstwa Sprawiedliwości należą wszystkie sprawy związane z sądownictwem, adwokaturą, radcami prawnymi, prokuraturą i wieloma innymi dziedzinami. To właśnie ten organ zajmuje się kodyfikacją przepisów karnych, czy prawa cywilnego, lub rodzinnego. Od 1917 roku przewinął się ogrom ministrów sprawiedliwości, dla nas najlepiej znanym, może być Bronisław Sobolewski, albo niedawno poznany Zbigniew Ziobro. Historia tego urzędu, jej długość, świadczy o powadze tego organu władzy.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Poznanie naszego kraju opiera się również na poznaniu władzy sprawowanej na poszczególnych szczeblach naszego kraju. Ogrom władzy leży w rękach ministerstw. Jednym z nich jest ministerstwo rozwoju regionalnego. To organizacja zyskująca coraz większe znaczenia w dzisiejszej Polsce, ponieważ rozwój regionalny, pozwala na kształtowanie całego kraju. Osobą głównie odpowiedzialną za to ministerstwo, jest Elżbieta Bieńkowska. To ona, jako Pani minister pozwala na kreowanie obrazu rozwoju Polski. Ministerstwo to jest stosunkowo młode, ponieważ powstało dopiero w 2005 roku. Dlaczego tak późno? Wynika to z kompetencji tego działu. Są one ściśle związane z dotacjami finansowymi dostępnymi po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Nic, więc dziwnego, że to ministerstwo utworzone zostało, jakiś czas po wejściu do tej organizacji. Co ważne, osoby pracujące w tej dziedzinie, przygotowując Strategię Rozwoju Regionalnego, ściśle współpracują z jednostkami samorządu terytorialnego. Organ ten złożony z Pani minister, oraz podobnie jak w innych działach, sekretarza, podsekretarzy, dyrektora regionalnego, szefa Gabinetu Politycznego i rzecznika prasowego zajmuje się całym działem rozwijania Polski na szczeblu lokalnym. To bardzo ważne zadanie, które będzie realizowane do czasu, w którym Polska będzie otrzymywała fundusze unijne.

Polska Rada Ministrów

Rada Ministrów to organ władzy wykonawczej, który ma wielkie znaczenie w życiu Polski. To właśnie oni zajmują się wszystkimi sprawami, od których zależy funkcjonowanie kraju. Działalność popularnie nazywanego rządu określa Konstytucja RP z 1997 roku. Właśnie konstytucja określa zakres działania Rady Ministrów, jej kompetencje i ograniczenia, sposób powoływania, czy dymisji, albo podejmowane działania w chwili kryzysowej, na przykład w chwili śmierci Prezesa Rady Ministrów. Czym więc zajmuje się rząd Polski? Przede wszystkim prowadzi politykę zarówno krajową jak i zagraniczną, prowadzi także administrację rządową, na szczeblu centralnym, ale także terenowym, powołując wojewodów. W kompetencjach Rady Ministrów leży też przedstawienie budżetu państwa i późniejsze jego wykonanie. To właśnie rząd opiekuje się Skarbem Państwa, posiada także inicjatywę ustawodawczą, czy możliwość tworzenia rozporządzeń, potrzebnych do wykonania ustaw. W skrócie można powiedzieć, że Rada Ministrów zajmuje się wszystkim, czym nie zajmują się inne organy władzy państwowej. Przywileje i kompetencje rządu są o wiele większe niż prezydenta, czy tym bardziej samorządów terytorialnych. To obręb trójpodziału władzy, który zyskuje coraz większe znaczenie na świecie, a tym samym w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *