Źródła energii

Źródła energii

Po szoku wywołanym kryzysem paliwowym w latach siedemdziesiątych, zarówno strona rządowa, jak i przemysł rozpoczęły poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Niestety, ostatnie nasycenie rynku ropą naftową i spadek jej ceny na rynkach światowych powtórnie budzą nadzieję, że taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas.

Obecnie 3/4 światowego zużycia energii, to energia z tzw. nieodnawialnych źródeł (1/3 to ropa naftowa, 1/4 węgiel, a reszta – gaz ziemny). Pozostałe 1/4 zużywanej energii pochodzi z elektrowni jądrowych, hydroelektrowni, a także z biomasy (głównie drewno opałowe i odchody zwierzęce). W krajach rozwijających się podstawowym źródłem energii jest właśnie biomasa, której spalanie przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Oparcie się wyłączne na nieodnawialnych źródłach paliw kopalnych jest nie tylko krótkowzroczne. Jeżeli nie ograniczy się drastycznie eksploatacji tych surowców, staną się one rzadkie, bardzo drogie i wkrótce zostaną całkowicie wyczerpane, a ponadto zanieczyszczają środowisko naturalne, gdyż ich spalanie jest związane z emisją do atmosfery gazów powodujących kwaśne deszcze i potencjalnie bardzo niebezpieczne zmiany klimatyczne, powstałe w wyniku efektu cieplarnianego.

Konieczne jest zatem opracowanie nowej strategii wytwarzania energii przy wykorzystaniu naturalnych, odnawialnych źródeł, takich jak energia słoneczna, wiatr i woda. Każdy, kto tylko może, powinien czerpać energię z takich lokalnych źródeł. Jeśli dom jest właściwie usytuowany, energii tej może wystarczyć (przy utrzymaniu dotychczasowego standardu życia).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *