Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (2015-06-30)

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego RPO WSL

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza osoby w wieku pow. 29 lat bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy) należące do jednej z grup:

· osoby długotrwale bezrobotne,

· kobiety,

· osoby niepełnosprawne,

· osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie)

· osoby pow. 50 rż.

do wzięcia udziału w projekcie Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie (I) ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia-projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb zatrudnienia) realizowanym w

Okres realizacji: 01.01.2015 r. -31.12.2015 r.

W ramach projektu zostały przewidziane następujące formy wsparcia:

· staże

· szkolenia

· doposażenia stanowisk pracy

· jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *