Aktywni, Kompetentni, Zatrudnieni

Aktywni, Kompetentni, Zatrudnieni (2015-04-22)

Fundacja Sustinake zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni, Kompetentni, Zatrudnieni”

Projekt „Aktywni, Kompetentni, Zatrudnieni” współfinansowanym ze środków PFRON
skierowany jest do 75 osób niepełnosprawnych, które spełniają następujące
warunki:
-są nieaktywne zawodowo (ze statusem osoby bezrobotnej lub bez tego statusu)
-są osobami niepełnosprawnym z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem
niepełnosprawności
-są pełnoletnie
-zamieszkują teren jednego z województw: małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego
-są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.

Etapy projektu
1. Rekrutacja uczestników do projektu
2. Doradztwo zawodowe i przygotowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD)
3. Poradnictwo specjalistyczne dla uczestników projektu i dostęp do specjalistów: prawnik,
terapeuta i pracownik socjalny.
4. Udział wszystkich uczestników w warsztatach z kompetencji miękkich: komunikacja,
motywacja, przedsiębiorczość.
5. Udział wszystkich uczestników w szkoleniach zawodowych prowadzonych dla trzech
grup zawodowych:
– Back Office, m.in.: konsultant ds. rekrutacji, konsultant telefoniczny, fakturzysta,
asystent, pracownik biura, zaopatrzeniowiec,
– Zawody kreatywne, m.in.: pracownik studia nagrań, asystent grafika, asystent
dekoratora, konserwator sprzętu,
– Wsparcie HORECA, m.in. pracownik recepcji, kelner, pracownik gastronomii, pokojowa.
6. Po zakończonych szkoleniach udział w płatnych, czteromiesięcznych stażach na
otwartym rynku pracy.

Realizacja projektu:01.04.2015-31.03.2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Koordynator projektu
Izabela Ulatowska – Bierlet
izabela.bierlet@fundacjasustinae.org
Tel. 743 171 580

Konsultant
Dawid Ślusarczyk
dawid.slusarczyk@fundacjasustinae.org
Tel. 883 340 238

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *