EURES dla Agencji Pośrednictwa Pracy i pracodawców

Co to jest EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia)?

EURES to sieć współpracy służb zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze zatrudnienia wspierająca przepływ pracowników w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. EURES wspiera realizację Europejskiej Strategii Zatrudnienia i przyczynia się do wzmocnienia europejskiego Jednolitego Rynku. Sieć tą stworzono, by ułatwiać wolny przepływ pracowników w obrębie Europejskiego Obszaru Ekonomicznego. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska.

Oprócz oferty zatrudnieniowej sieć EURES proponuje zakres tematyczny dotyczący nauki – PLOTEUS, czyli Portal o Możliwościach Kształcenia w Europie (zarządzany przez KE). Portal ma pomagać studentom, osobom poszukującym pracy, pracownikom, rodzicom, doradcom zawodowym oraz nauczycielom w znalezieniu informacji o możliwościach kształcenia w Europie. W portalu znajdują się m.in. adresy stron internetowych instytucji zajmujących się szkolnictwem wyższym, bazy danych kursów szkoleniowych. Sieć EURES przedstawia także informacje o grantach i programach wymiany (Erasmus, Leonardo da Vinci, Socrates, Tempus) realizowanych na obszarze UE.

Oficjalna strona internetowa EURES Komisji Europejskiej.

Jak działa chorzowska placówka Europejskich Służb Zatrudnienia?

W każdym z krajów członkowskich działają doradcy EURES, którzy pełnią funkcję pośredników pracy na swoim terenie. To oni zbierają oferty pracy od pracodawców ze swojego regionu i wprowadzają do wspólnej bazy, która znajduje się na stronie www.europa.eu.int. W Polsce doradcy EURES działają przy Wojewódzkich Urzędach Pracy. Doradców wspierają powiatowi Asystenci EURES znajdujący się w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy.
Chorzowska placówka EURES kwartalnie obsługuje około 3000 osób poszukujących pracy w UE, a także posiada własną bazę danych około 800 osób zainteresowanych wyjazdem za granicę. Osoby te systematycznie współpracują z Asystentem EURES.

Komórka EURES współpracuje także z instytucjami pozarządowymi, Biurami Karier, Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, pracodawcami prywatnymi. Współpraca ta ułatwia sprawne przekazywanie i wymianę informacji oraz pozwala na efektywne i szybkie pozyskiwanie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej dla potrzeb potencjalnych pracodawców. Oferty przesyłane przez Agencje Prywatne, są przekazywane do osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia w UE.

Na jakich warunkach współpracujemy z podmiotami prywatnymi?

Podstawą współpracy z Prywatnymi Agencjami Pośrednictwa pracy jest okazanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy za granicą, uzyskanego z Ministerstwa Pracy oraz wpisu do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.
Przypominamy, że EURES współpracuje wyłącznie z prywatnymi agencjami pracy tymczasowej.

W ramach współpracy firmy uzyskują:
dostęp do wykwalifikowanych pracowników do baz osób poszukujących pracy w UE EURES;
gwarancje prezentacji ofert zatrudnienia nadzorowanych przez Agencję, na terenie tut. Urzędu dla zainteresowanych;
możliwość dokonania rekrutacji na terenie Urzędu Pracy
możliwość uzyskania porad dot. warunków współpracy z krajami UE;
możliwość bezpłatnego uczestnictwa w Chorzowskich Krajowych i Zagranicznych Targach Pracy (stanowisko wystawiennicze),obsługujących corocznie 4000 zwiedzających.

Dlaczego warto współpracować z Chorzowską komórką EURES?

Współpraca firm i pracodawców oferujących zatrudnienie w UE daje wymierne korzyści dla każdej ze stron. Pozwala na znalezienie odpowiedniego zatrudnienia dla osób z bazy EURES , przez co zwiększa się efektywność pracy UP i zmniejsza tym samym bezrobocie.
Dla państwa firm zaś, pośrednictwo EURES, czyni prezentowane oferty bardziej wiarygodnymi, zwiększa się poziom zaufania osób bezrobotnych dla Agencji Pracy. Współpraca z nami stwarza możliwość uzyskania wykwalifikowanego pracownika bez ponoszenia kosztów związanych z reklamą, pozwala na uczynienie go klientem właśnie waszej firmy, co jest niezmiernie istotnym czynnikiem w świetle panującej na tym rynku konkurencji. Daje możliwość bezpłatnej promocji Waszej firmy i zaistnienia w świadomości osób poszukujących pracy oraz innych instytucji, poprzez propagowanie ofert na terenie tut UP i uczestnictwo w krajowych i zagranicznych Targach Pracy.

Warto pamiętać, iż wszystkie usługi EURES są bezpłatne !!!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *