Oferty pracy za granicą – EURES

Sekcją zajmującą się pracą za granicą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie jest EURES- Europejskie Służby Zatrudnienia.

EURES to sieć współpracy Służb Zatrudnienia i innych organizacji działających w obszarze zatrudnienia wspierająca przepływ pracowników w krajach Unii Europejskiej. Sieć tę stworzono, by ułatwiać wolny przepływ pracowników w obrębie Unii Europejskiej. Jej działalność koordynuje Komisja Europejska.

Jak działa chorzowska placówka Europejskich Służb Zatrudnienia?

W każdym z krajów członkowskich działają doradcy EURES, którzy pełnią funkcję pośredników pracy na swoim terenie. To oni po dokonaniu kontroli pracodawców zbierają oferty pracy ze swojego regionu i wprowadzają do wspólnej europejskiej bazy, która znajduje się na stronie
Oficjalna strona internetowa EURES Komisji Europejskiej
http://www.europa.eu.int/

Polska strona internetowa EURES
http://www.eures.praca.gov.pl/

W Polsce doradcy EURES działają przy Wojewódzkich Urzędach Pracy. Doradców wspierają powiatowi Asystenci EURES znajdujący się w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy- także w naszym.
Chorzowska placówka EURES kwartalnie obsługuje około 3000 osób poszukujących pracy w UE, a także posiada własną bazę danych około 800 osób zainteresowanych wyjazdem za granicę. Osoby te systematycznie współpracują z Asystentem EURES.

W ramach tej współpracy uzyskują:

dostęp do ofert pracy z UE prezentowanych przez EURES, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Agencje Prywatne i pracodawców prywatnych;
niezbędne informacje dotyczące warunków bytowych, pracy i nauki w krajach unijnych;
porady doradcze z zakresu prawa unijnego;
możliwość kształcenia się na bezpłatnych Warsztatach EURES i uczestnictwa w Międzynarodowych Targach Pracy;
możliwość wzięcia udziału w rekrutacjach prowadzonych do ofert pracy w UE;
możliwość bezpłatnego korzystania z internetowego klubu pracy i szkoleń.

Komórka EURES współpracuje również z OHP, instytucjami pozarządowymi, Biurami Karier, Agencjami Pośrednictwa Pracy za granicą, pracodawcami prywatnymi. Współpraca ta ułatwia sprawne przekazywanie i wymianę informacji oraz pozwala na efektywne i szybkie pozyskiwanie wyspecjalizowanej kadry pracowniczej dla potrzeb potencjalnych pracodawców.

Warto pamiętać, iż wszystkie usługi EURES są bezpłatne !!!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *