Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej

W ciągu ostatnich lat w Polsce powstaje coraz więcej uczelni wyższych, wyróżniających się wysokim poziomem i coraz chętniej wybieranych przez studentów nawet z zagranicy. Z drugiej strony niż demograficzny powoduje, że wiele szkół podstawowych, szczególnie na wsi traci powody istnienia i zostaje zamknięte. Sprawy dotyczące szkolnictwa, są bardzo ważne, w kraju, który cały czas się rozwija i potrzebuje wysokiej klasy fachowców. Właśnie, dlatego edukacja to temat, który znalazł odzwierciedlenie w budowie rządu. Rada Ministrów osobne miejsce przewidziała dla Ministra Edukacji Narodowej, a urząd ten w obecnym rządzie Donalda Tuska, pełni Krystyna Szumilas. Praca tego ministerstwa oparta jest na dwóch słowach, mianowicie: oświata i wychowanie. To wokół tego tematu krążą wszystkie działania pani minister i organizowanego przez nią zespołu. Dzięki istnieniu tego ministerstwa możemy się zachwycać programem stypendiów socjalnych i naukowych, dostępnych na różnych etapach edukacji, na kilka sposobów i dla wielu odbiorców. Organizowana jest też cała edukacja na etapie przedszkolnym, podstawowym, ogólnokształcącym. Organ ten dba też o istnienie odpowiednich pomocy naukowych i ustala odpowiednie egzaminy zewnętrzne. Wyłączone natomiast do osobnego ministerstwa są tematy ze szkolnictwem wyższym. To ministerstwo pomaga nam w wychowaniu obywateli.

Ministerstwo Gospodarki w Polsce

W Polsce, jednym z ważniejszych słów, tak jak w wielu innych państwach, jest gospodarka i wszelkie inne wyrazy, mające źródło w tym słowie. Dlaczego? Ponieważ prowadzenie odpowiedniej gospodarki jest sposobem na odpowiednie realizowanie założeń państwa, co sprzyja rozwojowi społeczeństwa, ale także pomaga w budowaniu stabilnego i silnego obrazu polityki danego kraju. Nic, więc dziwnego, że w Polsce mamy osobne ministerstwo zajmujące się właśnie tym zagadnieniem. Chodzi nam o Ministerstwo Gospodarki, na którego czele stoi minister Janusz Piechociński. To właśnie ten dział oddelegowany jest do wspierania przedsiębiorczości obywateli w temacie zakładania działalności gospodarczych. Ministerstwo ma zapewnić odpowiednie warunki i uwarunkowania prawne do tego rodzaju przedsiębiorczości. Organizacja ta dotyka też tematów współpracy gospodarczej z zagranicą, szczególnie Unią Europejską w temacie polityki handlowej. Wspiera także inicjatywy gospodarcze napływający z zagranicy do kraju, oraz chroni technologię, zapewniając możliwość uzyskania patentu. Każde z tych zadań jest ogromnie ważne w dzisiejszym świecie, opartym na rozwoju. Właśnie, dlatego taka organizacja musiała powstać na szczeblu administracji rządowej. Wiele departamentów działających w tym ministerstwie, zapewnia odpowiednie wykonywanie i kontrolę kompetencji poszczególnych organów.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Zasada cyklu działania zorganizowanego ma ogromną rolę w administracji, nawet rządowej. Każde z naszych działań powinno być odpowiednio poprowadzone. Za pomocą takiego odpowiedniego prowadzenia zorganizowane jest Ministerstwo Skarbu Państwa. Sprawy finansowe, szczególnie na poziomie państwa i administracji rządowej powinny być odpowiednio zorganizowane. Tak właśnie jest z kompetencjami tego ministerstwa. Opiera się na trzech etapach: przygotowaniu, prowadzeniu i kontroli. Jeśli chodzi o etap przygotowań, chodzi tutaj na przykład o odpowiednie przygotowanie ustaw dotyczących Skarbu Państwa, czy szeregu projektów dotyczących zagadnień prywatyzacji, czy polityki ochrony interesów państwa. Następny etap opiera się na prowadzeniu konkretnej ewidencji majątku państwowego na różnych szczeblach organizacji państwowej. Ostatnim etapem cyklu działania zorganizowanego, tak bardzo popularnego w nauce o organizacji, jest kontrola otrzymanych wyników. Tak samo jest w pracy Ministerstwa Skarbu Państwa. W kompetencji tego ministerstwa jest właśnie kontrola działań wykonywanych przez organy administracji publicznej. Zadań Ministerstwa Skarbu Państwa jest o wiele więcej, jednak te można uznać za najważniejsze. Oczywiście pieczę nad wykonaniem tych uprawnień ma odpowiedni minister, od roku 2013, tą rolę spełnia Włodzimierz Karpiński.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *