Poradnictwo zawodowe

Człowiek pod wpływem coraz bardziej komplikujących się warunków życia nie zawsze potrafi rozwiązać własne problemy, zwłaszcza gdy ma podjąć ważną życiowo decyzję. W przypadku, gdy decyzja ta dotyczy sfery zawodowej o pomoc można zwrócić się do doradcy zawodowego.
Doradca zawodowy pomaga w planowaniu kariery zawodowej, w wyborze zawodu lub zmianie kwalifikacji. Pomaga również zdiagnozować problemy zawodowe i wyznaczyć indywidualny plan działania, tak aby te problemy wyeliminować.

Komu pomaga doradca zawodowy?

Na spotkanie z doradcą zawodowym może przyjść każda zainteresowana osoba. Korzystanie z usług poradnictwa zawodowego jest dobrowolne, bezpłatne i opiera się na zasadzie poufności oraz ochrony danych osobowych.

Klienci doradców zawodowych to:

 • osoby bezrobotne
 • osoby poszukujące pracy
 • pracodawcy
 • młodzież szkolna
 • pracownicy restrukturyzowanych zakładów pracy w trakcie wypowiedzenia

Jak wygląda spotkanie z doradcą zawodowym?

Kwestia ta uzależniona jest od zgłaszanych potrzeb i problemów. Jeśli chodzi o formę to takie spotkanie może przyjąć postać indywidualnej rozmowy, gdzie doradca wspólnie z klientem pracuje nad rozwiązaniem jego problemu. Takich spotkań może być wiele, a ich dokładna ilość określana jest jednostkowo według zapotrzebowania.

Spotkania mogą być także grupowe, doradcze i informacyjne.

Tematyka spotkań grupowych

Do najczęstszych tematów poradnictwa grupowego należą:

 • trening autoprezentacji
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości
 • trening asertywności
 • trening walki ze stresem
 • symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
 • metody poszukiwania pracy
 • metody rekrutacji stosowane przez pracodawców
 • sposoby szukania pracy przez Internet i aplikowania drogą elektroniczną
 • bilans preferencji i predyspozycji zawodowych
 • trening komunikacji interpersonalnej
 • trening inspiracji i twórczego myślenia
 • określanie predyspozycji do samozatrudnienia

Do najczęstszych tematów grupowej informacji zawodowej należą:

 • ogólnopolskie prognozy popytu na pracę
 • zawody przyszłości
 • możliwości aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych i usługi PUP
 • możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym
 • determinanty wyboru zawodu
 • pierwsze kroki w zakładaniu działalności gospodarczej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *