Skala problemu

Glin w postaci związków nieorganicznych jest dodawany do wody w procesach jej uzdatniania (koagulacja, fluorkowanie); może powodować zanik pigmentu w skórze, tzw. bielactwo. Istnieje podejrzenie, że woda zawierająca duże ilości glinu może być przyczyną choroby Alzheimera (w mózgach osób zmarłych na tę chorobę znaleziono znaczne jego ilości). Żelazo i magnez – jony i związki tych pierwiastków, występujące powszechnie w wodach naturalnych, przyspieszają korozję rur; związki żelaza zabarwiają wodę na brązowo. Gdy wytrącają się słabo rozpuszczalne związki tych pierwiastków, woda staje się mętna. Kwas siarkowy i azotowy tworzą się w powietrzu atmosferycznym zanieczyszczonym tlenkami siarki i azotu i w postaci kwaśnych deszczy przenikają do gleby i wód gruntowych; kwasy te mogą ułatwiać przechodzenie z gleby do wód szkodliwych metali (obecnych tam w postaci nierozpuszczalnych związków) oraz powodować korozję, w wyniku czego do wody przedostają się dodatkowe ilości metali. Woda jest twarda lub miękka w zależności od ilości występujących w niej związków wapnia i magnezu – czym jest ich więcej, tym woda jest twardsza. Badania wykazały, że w rejonach występowania miękkiej wody, więcej osób umiera na choroby serca, co może być spowodowane łatwiejszym rozpuszczaniem się metali w takiej wodzie.

Fluorki – są, jeśli chodzi o działanie na organizm ludzki, związkami kontrowersyjnymi, gdyż z jednej strony zapobiegają próchnicy zębów i wzmacniają układ kostny u osób starszych (zapobiegają osteoporozie), z drugiej -wiąże się je z wieloma problemami medycznymi, jak przedwczesne starzenie się, zgony niemowląt i coraz częstsze przypadki zachorowań na raka.

Radon – jest to pierwiastek radioaktywny naturalnie występujący w wodzie gruntowej na niektórych obszarach. Staje się niebezpieczny, gdy jest wdychany po uwolnieniu się podczas podgrzewania wody albo podczas kąpieli pod prysznicem (patrz str. 245). Obecny w wodzie pitnej stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *